Terapiformer

Narrativ tilgang


I den narrative tilgang arbejdes der ud fra en tanke om, at virkeligheden skabes af de fortællinger vi har om hinanden og om os selv.

Den dominerende fortælling om os selv og de konklusioner vi gør om os selv og forstår os selv ud fra dannes over tid, i samspil med andre.


Nogle gange bliver den dominerende fortælling om os selv en tynd og smal historie med et bestemt plot eller tema som samtidig fylder helt utrolig meget, som farver vores oplevelser og erfaringer og på den måde kommer til at ekskludere andre mulige forståelser.


Narrativ terapi handler om at nyudvikle personlige narrativer og rekonstruere identitetskonklusionerne.


At mennesker i terapien får mulighed for at udvikle og fortælle historier om deres liv, som også inkluderer nogle af de mere oversete hændelser, værdier og erfaringer.


Igennem disse samtaler, hvor man sammen nysgerrigt undersøger, hvordan vores konklusioner og forståelser af os selv er sammensat, skabes der plads til nye righoldige fortællinger, som rummer andre være- og tænkemåder i verdenen, andre livsindsigter og livsfærdigheder, som skaber nye handlemuligheder.


Som narrativ terapeut ser jeg den enkelte som ekspert i eget liv og min rolle er i samtalen nysgerrigt at være med til at trække viden, færdigheder og mening frem i oplevelserne, så de nye fortællinger og forståelser om den enkelte bliver endnu mere nuancerede og forankrede.


Systemisk tilgang


I den systemiske tilgang arbejdes der ud fra en tanke om, at alting er noget i forhold til noget andet.


Vores måde at kommunikere på er bestemt af vores relation og af konteksten som kommunikationen foregår i.


Den systemiske teori har derfor i højere grad fokus på kommunikation og relation end på det psykologiske.


Teorien er optaget af at betragte mennesker i relation med hinanden som en del af det samme system.


Problemet er ikke i de enkelte, men i det system, der er mellem os. Hvis vi formår at lave en ændring et sted i systemet, får det effekt og en virkning ud i hele systemet.


Hvad jeg ellers trækker på


Min uddannelse har et narrativt og systemisk udgangspunkt, men som så mange andre steder i livet, er der flere nuancer end som så.


De terapeutiske samtaler vil også være præget af den jeg er som person og først og fremmest af de problemstillinger der kommer frem, som kan kalde på en helt bestemt opmærksomhed eller tilgang.


Jeg er optaget af, hvordan kroppen, vores kropslige erfaringer og sansninger spiller ind på vores måde at være i verdenen på og dens betydning for at være tilstede lige nu med det der fylder og de følelser der er.


Derfor kunne åndedrætsøvelser, kropslige øvelser og mærkninger i kroppen også være noget, jeg inddrager i terapien.


Jeg har et levet liv bag mig med forskellige teoretiske uddannelser og erfaringer. Mine egne erfaringer med sorg og krise og en livslang optagethed af eksistens, tro og menneskelige vilkår præger også det fundament, jeg står på.