Hvad er terapi?

Terapi er samtaler om det, som fylder for den enkelte. Store valg, svære følelser eller konfliktfyldte relationer kan fylde og stille sig i vejen for, at vi selv kan overskue at finde en vej igennem livet.


Mange, der begynder i terapi, synes, det er fremmedartet og grænseoverskridende at skulle betro sig til et fremmede menneske. Det kan opleves som et nederlag at “komme dertil”, hvor man har brug for hjælp i en situation.


For mig er det et stærkt og handlekraftigt skridt at tage - at turde se på det, som er svært med et ønske om at forandre det og et håb om, at stå anderledes i de vilkår man har.


I de terapeutiske samtaler er det din tid.


Vi skal tale om det, som er vigtigt for dig. Jeg ser ikke mig selv som ekspert på dit liv, men i højere grad som en nysgerrig samtalepartner, der kan være sammen med dig i det, som er svært og smertefuldt og være med til at skabe sammenhæng, forståelse og en større grad af mening i det man står i, og de reaktioner, der er på det.


Det er vigtigt for mig at møde den enkelte med nysgerrighed, interesse og respekt.


Det at se på sig selv og sin historie med et andet menneske som vidne kan være med til, at det i højere grad er nemmere at mærke sig selv og det, som er vigtigt for én, hvilket er styrkende for ens identitet og handlemuligheder.


De fleste der går ud fra terapien fortæller om en tryg fornemmelse, hvor det at have haft tid og mulighed for at reflektere - uden at skulle tage hensyn til andre - har være lindrende og godt, og det har ofte givet nye indsigter og mod på det, som livet byder en.